Kontakte osebe

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Saša Kregar

Telefon: 01 300 50 42

Email: sasa.kregar@zrss.si

Spletna stran: https://www.zrss.si/

Center RS za poklicno izobraževanje

Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Ivana Belasić

Telefon: 01 5864 275

Email: ivana.belasic@cpi.si

Spletna stran: https://www.cpi.si/

Andragoški center Republike Slovenije

Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Dr. Nevenka Bogataj

Telefon: 01 584 25 79

Email: nevenka.bogataj@acs.si

Spletna stran: https://www.acs.si/

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Frankopanska 9, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Domen Uršič

Telefon: 031 755 572

Email: domen.ursic@csod.si

Spletna stran: https://www.csod.si/