Zavod RS za šolstvo

Če želimo ohraniti naš planet za naše zanamce bomo morali spremeniti svoje delovanje in trajnostnost sprejeti kot način življenja. Pomemben del tega je vsekakor vzgoja in izobraževanje, ki bo pri tej spremembi odigrala ključno vlogo. 

Projekt oziroma ukrep Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju je bil oblikovan z namenom sistematičnega vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih v okviru ukrepa podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023 (Uradni list RS, št. 49/22). Projekt se zaključi 20. novembra 2023.
Projekt oz. ukrep na Zavodu RS za šolstvo poteka v obdobju od februarja 2022 do 20. novembra 2023. V tem času 38 VIZ (10 vrtcev, 20 osnovnih šol in osem srednjih šol), ki so bili izbrani na javnem pozivu za izbor sodelujočih VIZ za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, objavljenem 26. aprila 2022, izvajalo načrtovane aktivnosti s področja podnebnih vsebin in ciljev z namenom celostnega vključevanja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR). Med izbranimi VIZ je 8 VIZ (dva vrtca, štiri osnovne šole in dve srednji šoli, ki izvajata program gimnazija) vključenih v vzpostavitev demonstracijskih vzgojno izobraževalnih organizacij oziroma demonstracijskih pedagoških praks.

Izbrani so bili naslednji VIZ:

Aktivnosti VIZ so usmerjene v:

  • nadgradnjo že obstoječih podnebnih aktivnosti s poudarkom na sistemskem in celostnem pristopu k VITR
  • preizkušanje in evalviranje celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu VITR, 
  • krepitev ustreznih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
  • vzpostavitev trajnostne izobraževalne infrastrukture za odprto in spodbudno učno okolje,
  • krepitev pedagoških praks v smeri trajnostnega življenjskega sloga in

zagotavljanje pogojev za vzpostavitev demonstracijskih pedagoških praks z namenom predhodnega preoblikovanja v demonstracijske VIZ na področju VITR.

Tekom projekta oz. ukrepa so in še bodo izvedene naslednje dejavnosti:

1. USPOSABLJANJE ZA VIZ 

Namenjeno so strokovnim delavcem VIZ in ravnateljem le-teh, ki so vključene v projekt oz. ukrep, kot podpora pri projektu, ozaveščanje in izobraževanje o podnebnih spremembah, cilji trajnostnega razvoja, Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 in UNESCO – Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: Kažipot.
Izvedenih bo sedem usposabljanj za vse VIZ sodelujoče v projektu (v mesecih julij 2022, september 2022, oktober 2022, november 2022, februar 2023, april 2023, junij 2023 in zaključna septembra 2023) in eno usposabljanje, ki bo namenjeno zgolj za demonstracijske VIZ (januar 2023).

2. WEBINARJI

Namenjeni so strokovnim delavcem VIZ in ravnateljem le-teh, ki so vključene v projekt oz. ukrep in ostalim zaintersiranim, kot dodatno izobraževanje o aktualnih temah s področja trajnostnega razvoja:

  1. Trajnostna mobilnost (10. november 2022),
  2. Trajnostna potrošnja (14. december 2022),
  3. Trajnostni eko vrt (12. januar 2023),
  4. Trajnostna šolska arhitektura (15. marec 2023) in
  5. Trajnostni viri energije (maj 2023).

Webinarji potekajo preko orodja MS Teams. Za vsako temo je predviden t. i. plenarni govorec, strokovnjak s področja teme, prav tako pa en VIZ iz projekta oz. ukrepa predstavi del svojega akcijskega načrta na izbrano temo.
Webinarji so namenjeni tudi širši publika in si posnetke teh lahko ogledate na zavodovem Youtube kanalu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.

3. DRUGE DEJAVNOSTI

Projekt oz. ukrep je bil predstavljen tudi 22. septembra 2022 na osmem Evropskem tednu trajnostne razvoja, ki je potekal od 20. do 26 septembra 2022. Namen ETTR je spodbujanje organizacij dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Projekt oz. ukrep je bil predstavljen preko strokovne razprave Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Potekala je v dveh delih – prvi del je bil organiziran kot redno strokovno druženje učiteljev naravoslovnih predmetov, v drugem pa je bil predstavljen projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Osrednji govorec prvega dela je bil Renato Bertalanič (ARSO), ki je predstavil podnebno problematiko. Dr. Janez Berdavs (MOP) pa je predstavil glavne poudarke in namen projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Sledile so predstavitve dela vzgojno-izobraževalnih zavodov (Vrtec Beltinci, OŠ Venclja Perka in ŠC Celje – Gimnazija Lava) na področju podnebnih sprememb.

Odzvali smo se tudi na posredovano prošnjo UNESCA za sodelovanje v Unescovem biltenu VITR in družbenih medijih, ki ga nam je posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Urad za UNESCO. Oblikovali smo kratek video na temo »Umetnost in kultura v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj«, ki bo v omenjenem biltenu tudi objavljen. Bilten in tudi poslani izdelki bo dostopen na UNESCO družabnih omrežij namenjenim promociji ciljev trajnostnega razvoja.

Prav tako smo sodelovali na Kulturne Bazarju 2023. Skupaj s CŠOD, ACS in CPI smo predstavili projekt Podnebni cilji in vsebine o vzgoji in izobraževanju. ZRSŠ smo podrobeje predstavili med 8. in 10. uro. Ob 9. uri pa smo izvedli delavnico Ogljični odtis.